План Дій: учнівські соціальні проекти

Учасники проекту «План дій»: учні та учителі загальноосвітніх шкіл і закладів професійно-технічної освіти Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Івано-Франківської областей.

Впродовж вересня 2018-го — січня 2019-го близько 50-ти команд старшокласників будуть розробляти й реалізовувати власні соціальні проекти у громадах.

Основні завдання проекту: розвиток навичок громадянського активізму учнівської молоді через освіту та безпосереднє залучення їх до локальних соціальних проектів і громадянських ініціатив, а також створення власних соціальних проектів, спрямованих на вирішення проблем місцевої громади.

Проект виконує організація «Вчителі за демократію і партнерство» у межах «Програми сприяння громадській активності „Долучайся!“», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУ

вересень 2018

Стартовий Форум у Києві — знайомство з учасниками й організаторами проекту, початок навчання соціального проектування. Формування проектних команд, визначення ідей і цілей власних соцпроектів.

жовтень-листопад 2018

Практичні тренінги у п’яти областях для проектних команд: навчання у форматі одноденних тренінгів, отримання навчально-методичних матеріалів. Початок реалізації учнями соціальних проектів.

листопад 2018

Дискусійні майданчики у п’яти обласних центрах: презентації ідеї громадського активізму для школярів і працівників шкіл, знайомство з досвідом соціальних проектів і громадянських ініціатив місцевих НУО, обговорення можливостей для учнівської молоді участі у громадянських акціях.

листопад 2018 — січень 2019

Реалізація соціальних проектів: кожна проектна команда реалізує власний учнівський соцпроект у громаді за допомогою матеріалів освітньої онлайн-платформи «План дій» та за підтримки експертів.

лютий 2019

Фінальний Форум у Києві: обмін набутим у проекті досвідом, представлення кожною шкільною командою власного реалізованого соцпроекту, підсумки й результати проекту «План дій».

Проблема, яку буде вирішувати проект

Очевидно, що необхідною умовою виходу України з кризового стану є подальший розвиток громадянського суспільства і зростання його ролі. Це, на нашу думку, неможливо без цілеспрямованого формування в української молоді бажання брати активну участь в суспільних справах, бути лідерами громади, свідомими громадянами. Тому громадянська освіта молоді, зокрема учнівської, є нагальною потребою сьогодення.

Разом з тим, викладаючи школярам лише офіційні курси громадянських знань за шкільним розкладом, неможливо розв’язати проблему формування у молодих людей практичних умінь і навичок, потрібних громадянинові: планувати і реалізовувати соціальні ініціативи, бути волонтером, комунікувати у різноманітному суспільстві, намагаючись знайти консенсус і розв’язати проблему, контролювати владу та вступати в діалог з нею тощо.

Розвинути громадянські навички у молоді можливо лише у процесі відповідної практичної діяльності поза класом та поза школою, надавши можливість молоді самостійно планувати і виконувати власні соціальні проекти з реальними результатами.

Переглянути учасників проекту.

X